Mga hindi ginagawa ng nagbabakasyon (a.k.a. unpaid vacation leave):

  1. Hindi gumigising ng maaga.
  2. Hindi sumasagot ng cel kung opisina ang tumatawag.
  3. Hindi nagbabasa ng office email.
  4. Hindi naliligo kung hindi lalabas ng bahay.
  5. Hindi nagmamadaling tumayo pagkagising galing sa siesta.
  6. Hindi na nagsusuklay kung walang ibang tao sa bahay.
  7. Hindi nagmamadaling kumain dahil toka na sayo ang pagsagot ng 24×7 helpdesk.
  8. Hindi kumakain ng fastfood dahil lagi nang may lutong bahay.

It’s like having a week of Sundays. Pakiramdam ko rin parang tumigil pansamantala ang pagtubo ng puting buhok sa ulo ko.

What a feeling!

Bakasyon

Post navigation


4 thoughts on “Bakasyon

Comments are closed.