Post navigation


5 thoughts on “Conversation

  1. usually kasi ang sinasabi sa batang nakikialam ay “huwag, hindi pwede sa bata yan” o “bawal yan sa bata” and this was the opportunity to reverse things ๐Ÿ™‚ french fries yung hawak ni maia, napisa na nga lang sa magkabilang kamay. at talagang hindi pwede ang fries sa matanda! ๐Ÿ˜€

Comments are closed.