Kunyari nagpepenitensiya. Actually yung mga nakikinig ang nagpepenitensiya, kasi parang nilalatigo mga tainga nila.

Ewan ko bakit ko naisipang i-post ito, maliban lang siguro sa nang-iimbita ako na tamaan ng kidlat dahil Biyernes Santo kinuha ang pic na ito. Parang naririnig ko mga lola ko nuon nagsasabing "Biyernes Santong-Biyernes Santo nagkakantahan kayo! Baka tamaan kayo ng kidlat!" At bawal daw magsaya dahil patay ang diyos sa panahong iyon.

me and my guitar

Me and an Old Friend

Post navigation


2 thoughts on “Me and an Old Friend

  1. when i started high school it was also the first full year i was to spend with my parents. they thought guitar lessons would be good. i thought so too. #31, #32, #71 and #72 of the about me post 🙂

Comments are closed.