maayong pasko

Kasadya ning takna-a
Dapit sa kahimayaan
Maoy among nakita ang
Tagbalay nga masanagon
Bulahan ug bulahan
Ang tagbalay nga giawitan
Awit nga halangdonon sa tanang Pasko
Magmalipayon!

Bag-ong tuig
Bag-ong kinabuhi
Duyog sa atong mga pagbati
Atong awiton ug atong laylayon
Aron magmalipayon!

manaygon mi noy . . .

Post navigation


One thought on “manaygon mi noy . . .

Comments are closed.