All this preoccupation with Facebook has done blogging a bit of a disservice. I have not been visiting blogs that much, unless I see them linked to my friends’ Facebook in my newsfeed. And since my husband Cris, aka Samuel Bilibit, does not post his blog updates on Facebook, I haven’t visited his lately either. But, to make up for that, allow me to quote his latest post. My husband, the poet.

Ritwal sa Paglipat ng Bagong Bahay

Sa bawat bukas nang karton
upang suriin ang mga nakaimpakeng gamit,
ay para ring nagbubukas ng mga ala-ala…
may ilalabas para gamitin,
merong kelangang itapon na sa basura,
at meron ding mga ililigpit muli sa karton.
Maayos itong ihilera sa tahimik na sulok ng
mga aparador, upang sa tuwina’y
bibisitahin sa gabi ng paggunita.

GSIS Heights
Matina, Davao City

Last test post — I hope

Post navigation


One thought on “Last test post — I hope

Comments are closed.